Blockchain

Blockchain – Nowy Wymiar Sieci Internet Rzeczy

Internet Rzeczy (IoT) to sieć połączonych urządzeń, które współdziałają ze sobą, aby przesyłać i przetwarzać dane. Jest to również sieć połączonych czujników, które pozwalają urządzeniom wymieniać się danymi i informacjami. IoT jest coraz bardziej popularne, a jego zastosowanie rozszerza się…